Przyjazd nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W dniu 29 lipca 2019r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pniowcu w obecności znamienitych gości przywitała nowy lekki samochód ratowniczo- gaśniczy marki IVECO DAILY. Przetarg na dostarczenie wozu wygrała firma IUVO CARS, a koszt inwestycji to 397,29 tyś zł. Dzięki przychylności ze strony władz samorządowych, Państwowej Straży Pożarnej, instytucji państwowych nasze starania zakończyły się sukcesem. Walorami samochodu są: sześcioosobowa kabina dla załogi, zbiornik wodny o pojemności 1000l, zbiornik na środek pianotwórczy 125l, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy, agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 8,1kW, pompa szlamowa, aparaty powietrzne nadciśnieniowa, zestaw oświetleniowy oraz wiele innego sprzętu nieodzownego podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

Wyrazy wdzięczności za nieocenioną pomoc w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego i nieustanne wspieranie naszej jednostki chcemy przekazać Śląskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jackowi Kleszczewskiemu oraz Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry Panu Arkadiuszowi Czech.

Duże słowa podziękowania dla Pani  Poseł Barbary Dziuk za szczególne zaangażowanie, okazane wsparcie  i pomoc w zakresie pozyskania środków finansowych na ten cel.

Z wyrazami szacunku
Zarząd OSP w Pniowcu